E-ТТН «в законі»

Illustration

е-ТТН – юридично значущий документ, призначений для всіх учасників транспортного процесу, обліку ТМЦ на шляху їх переміщення, розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи

Наказ Мінінфраструктури від 03.06.2019 р. № 413

Електронна товарно-транспортна накладна ( Е-ТТН )

12 липня 2019 року набув чинності наказ Міністерства інфраструктури України від 03.06.2019 р. № 413, яким затверджено використання електронних товарно-транспортних накладних ( ЕТТН або е ттн )

icon

Дозволено оформлювати ТТН та інші супутні документи в електронному вигляді з накладенням електронного підпису (КЕП/ЕЦП)

icon

В паперовому вигляді може бути лише один екземпляр ТТН — для надання водієм за запитом поліції

Як це працює?

Нові правила е-використання ТТН

 • Форма товарно-транспортної накладної залишається без змін, також її можливо доповнювати додатковим змістом

 • Усі додаткові до е-ТТН документи надсилаються в електронному вигляді

 • Підписання е-ТТН здійснюється завдяки кваліфікованому електронному підпису (КЕП). У підписанні беруть участь експедитор (або водій), відправник та одержувач вантажу

 • Одна паперова копія, власноруч підписана всіма учасниками процесу, знадобиться для перевірки у дорозі

 Чому варто розпочати обмін ТТН #Безпаперу з M.E.Doc?

Безлімітний обмін будь-якими документами за фіксованою ціною

Безкоштовне отримання вхідних документів для ваших контрагентів

Налаштування маршруту обміну е-ТТН, незалежно від кількості учасників процесу

Додання супровідних документів до е-ТТН і засвідчення їх КЕП

Вільний обмін документами навіть без наявності спеціального ПЗ у отримувача

Обмін е-ТТН та будь-якими первинними документами лише за 100 грн на місяць

Механізм обміну е-ТТН

Illustration

Оформлення ТТН в електронній формі здійснюється за допомогою електронного підпису (КЕП) відповідальних осіб вантажовідправника, водія та/або експедитора, відповідальних осіб вантажоодержувача


Законодавче підґрунтя щодо е-ТТН

Набрав чинності наказ Мінінфраструктури від 03.06.2019 р. № 413 «Про внесення Змін до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні» (опубліковано в Офіційному віснику України 12.07.2019 р., №52), яким врегульовано:Text element

 • Визначення товарно-транспортної накладної

  ТТН – це єдиний для всіх учасників транспортного процесу документ, призначений для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху їх переміщення, розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи, та є одним із документів, що може використовуватися для списання товарно-матеріальних цінностей, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, що може бути складений у паперовій та/або електронній формі та має містити обов'язкові реквізити, передбачені Правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом України.

  Вантаження і розвантаження вважаються закінченими після надання водієві належним чином оформлених ТТН у паперовій та/або електронній формі, на навантажений або вивантажений вантаж 

 • Що дає бізнесу використання е-ТТН?

  Тепер Бізнес може долучити до інших документів, з якими вже організовано електронний обмін – і ТТН. Тобто з моменту набрання чинності наказу е-ТТН має право бути електронною і є юридично значущим документом.
  Робота з е-ТТН: миттєве, надійне та законне погодження документів на вантажоперевезення, яке підвищує ефективність працівників, унеможливлює втрату документів, забезпечує прозорість бізнес-процесів та збереже кошти компанії. А головне – погодження та обмін документами – миттєво, #Безпаперу 

 • Форма ТТН, яка викладена у новій редакції

 • Правила оформлення е-ТТН

  Оформлення ТТН в електронній формі здійснюється за допомогою електронного підпису (КЕП) відповідальних осіб вантажовідправника, водія та/або експедитора, відповідальних осіб вантажоодержувача.

  У разі оформлення е-ТТН супровідні документи також формуються та додаються в електронній формі.

  Створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання, знищення е-ТТН здійснюється відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги»

 • Коли потрібна ТТН?

  Враховуючи те, що ТТН є первинним документом для складського, оперативного і бухгалтерського обліку – вона потрібна для підтвердження:
   ● факту надання послуг на перевезення товарів; ●  здійснення відвантаження та отримання товарів.
  ТТН є обов'язковою для осіб, які здійснюють перевезення вантажу на підставі договорів на перевезення. При цьому не важливо яким автотранспортом здійснюється перевезення (легковим чи вантажним).
  ТТН є необов'язковою у разі перевезення власних вантажів власним транспортом для забезпечення господарської діяльності. 

 • Як це працює?

  1. Відправник складає е-ТТН.

  2. Відправник підписує е-ТТН КЕП та направляє перевізнику.

  3 Представник Перевізника (водій та/або експедитор) підписує е-ТТН КЕП. Один екземпляр ТТН роздруковується (для пред'явлення особам, уповноваженим здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху) та підписується Відправником та представником Перевізника (водій та/або експедитор). Також, за необхідністю підписана е-ТТН направляється Вантажоотримувачу.

  Вантажовідправник на підставі підписаного Перевізником екземпляру е-ТТН здійснює списання ТМЦ зі складу в бухгалтерському обліку.

  4. У разі перевантаження вантажу в процесі перевезення на інший автомобіль складається акт довільної форми в паперовій або електронній формі (в залежності від форми створення ТТН).

  Акт складається у двох примірниках, які підписують представники (водії) обох Перевізників (по одному для кожного), проставляючи особисті підписи або КЕП.

  5. Вантажоотримувач накладає кваліфікований електронний підпис на е-ТТН, що надійшла від представника Перевізника (водія та/або експедитора) та відправляє підписану е-ТТН представнику Перевізника та (за необхідністю) Вантажовідправнику.

  Вантажоотримувач використовує е-ТТН для оприбуткування вантажу.

  6. Остаточний розрахунок за перевезення вантажів проводиться Вантажовідправником на підставі рахунку Перевізника, який надається разом з доданням е-ТТН.