Illustration


СОТА CRS

Сервіс для створення, перевірки, підписання та відправки звітності про фінансові рахунки нерезидентів у міжнародному форматі CRS до ДПС.

Загальний стандарт звітності CRS

Common Reporting Standard (CRS) – це міжнародний стандарт, схвалений Радою ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку) 15 липня 2014 року, що вимагає від країн учасників, які його впроваджують, здійснювати збір інформації від фінансових установ про фінансові рахунки власників рахунків та щорічно на автоматичній основі обмінюватись такою інформацією з юрисдикціями-партнерами. Відповідно до цього стандарту українські підзвітні фінансові установи повинні щороку подавати інформацію про підзвітні рахунки до ДПС

Звіт CRS

Illustration
Illustration

Законодавча база

● Багатостороння Угода MCAA CRS (підписана в серпні 2022р.) ● Податковий кодекс України (із змінами)● Порядок застосування Загального стандарту звітності CRS, затверджений наказом Мінфіну від 26.05.2023 No 282● Порядок взяття на облік та зняття з обліку підзвітних фінансових установ для цілей Багатосторонньої угоди MCAA CRS, затверджений наказом Мінфіну від 30.08.2023 No 468 (зі змінами)● Порядок заповнення та подання Звіту про підзвітні рахунки (CRS), затверджений наказом Мінфіну від 25.09.2023 No 516 (зі змінами)

Illustration

Звітність та граничні терміни

Вперше звіт про підзвітні рахунки потрібно подати до 1-го липня 2024 році за друге півріччя 2023 року (перший звітний період).
В подальшому звітним періодом вважатиметься попередній календарний рік

Кого це стосується?

Депозитарні установи (банки, кредитні спілки та ін.)

buildings-43Created with Sketch.

Кастодіальні установи (будь-яка організація, яка здійснює зберігання (утримання) фінансових активів на користь інших в якості суттєвої частки своєї господарської діяльності)

Інвестиційні компанії
(компанії з управління активами (КУА), корпоративні інвестиційні фонди (КІФ), пайові інвестиційні фонди (ПІФ), інвестиційні фірми та ін.)

Страхові компанії
(означає будь-яку організацію, яка є страховою компанією (або холдинговою компанією страхової компанії), яка укладає або зобов’язана здійснювати платежі відповідно до договору страхування з викупною сумою або договору ануїтету)

Вартість модулю на рік: