M.E.Doс(Медок) ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.071

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.02.071

Мережевий варіант роботи

Команда розробки M.E.Doc уважно ставиться до питань безпеки. Тому, нами був здійснений перехід з Remouting на більш захищений механізм взаємодії в клієнт-серверному середовищі WCF. Це дозволить надалі розширювати можливості клієнт-серверної архітектури та посилювати безпекові складові при використанні технологій Microsoft.

Радимо якомога швидше оновити додаток та надалі завжди використовувати останню версію M.E.Doс.

Якщо ви використовували M.E.Doc версії 11.02.068 та нижче, після оновлення серверної частини до версії 11.02.071 необхідно вручну виконати оновлення клієнтських робочих місць за допомогою інсталятора робочої станції версії 11.02.071 (файл Setup.exe у папці Client мережевого каталогу на серверному комп'ютері, де встановлена серверна частина програми). На кроці інсталяції Встановити нову станцію чи оновити існуючу необхідно обрати одну із опцій:

 1.   Встановити нову станцію - встановити новий екземпляр клієнтського робочого місця з підтримкою середовища WCF;
 2.   Оновити існуючу станцію - для забезпечення роботи існуючої станції з середовищем WCF. ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ
 1. Згідно з Законом України No 2120-IX No від 15.03.2022 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» додано нульові ставки в довідники:   Коди УКТ ЗЕД пального;   Підакцизні товари (новий).
 2.   Коди УКТ ЗЕД пального;
 3.   Підакцизні товари (новий).
 4. Згідно з Законом України No 1928-IX від 02.12.2021 року «Про Державний бюджет України на 2022 рік» оновлено довідник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).
 5. Внесено зміни у Довідник статей доходів, витрат, зобов'язань для УОП. Додано новий рядок: Інше, код рядка: 5000. Довідник підключено до динамічних рядків у формі UOP00110 «Фінансовий план».

4. Відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України No354 від 23.12.2021 р. «Про внесення змін до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад» внесено зміни в довідник Коди території (КОАТУУ/КАТОТТГ).

ФОРМИ

Державна податкова служба

Нова форма:

Додано нову форму, початок дії - з 01.03.2022 р., подання - у разі потреби:

J1309001 Заява про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування

Зверніть увагу, відповідь ДПС J1409001 «Рішення про погодження (відмову у погодженні) Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування» доступна в «Електронному кабінеті» платника податків.

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

Зміни: Відкориговано контролі у формах:

J0510107 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

F0510107 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

Звітність НФУ до НБУ

Зміни:

Оновлено контролі у формах:

CR200002 CR300002 CR400002

Дані про фінансову діяльність кредитної спілки Дані про склад активів та пасивів кредитної спілки Дані про доходи та витрати кредитної спілки

Державна казначейська служба

Нові форми:

 1. На виконання наказу Міністерства фінансів України No 654 від 09.12.2021 року «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців: FINB0012 Форма No1-дс Баланс FINR0012 Форма No2-дс Звіт про фінансові результати
 2. На виконання наказу Міністерства фінансів України No 694 від 20.12.2021 року «Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - I Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

F2KD48 F2KDV48

F43KD148

F4_1KD48 F4_2KD48 F4_3KD48 F4_4KD48

Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Ф No2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Ф No4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку

F7KD1S48 F7KD1Z48 F7KDB48 F7KDS48 F7KDZ48 FKD09029 FKD10029 FKD11029

FKD12029

FKD13029 FKD14029 FKD16029

FKD17029

FKD18S29

FKD18Z29

FKD19S29 FKD19Z29 FKD20029

регіонів Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами Зведена форма Ф No7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків Додаток 14 Довідка про депозитні операції

Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

Додаток 18 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

Додаток 18 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

Додаток 19 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

Додаток 19 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FKD21029

FV43D129

FV71DS29 FV71DZ29 FVR2D029 FVR41D29 FVR42D29

FVR43D29 FVR7DS29 FVR7DZ29 FZV2D029 FZV43129

FZV71S29 FZV71Z29 FZVR4129

Додаток 21 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 202_ рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя

Для одержувачів бюджетних коштів Ф No4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

Для одержувачів бюджетних коштів Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

Для одержувачів бюджетних коштів Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Для одержувачів бюджетних коштів Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Для одержувачів бюджетних коштів Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Для одержувачів бюджетних коштів Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Для одержувачів бюджетних коштів Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Для одержувачів бюджетних коштів Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зведена. Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Зведена. Ф No4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

Зведена. Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

Зведена. Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

Зведена. Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів,

FZVR4229

FZVR4329

FZVR7S29

FZVR7Z29

отриманих як плата за послуги

Зведена. Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Зведена. Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Зведена. Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зведена. Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

3. На виконання наказу Міністерства фінансів України No 694 від 20.12.2021 року «Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

F2KM48 F43KM148

F4_1KM48 F4_2KM48 F4_3KM48

F7KM1S48 F7KM1Z48 F7KMB48 F7KMS48 F7KMZ48 FV43M129

FV71MS29

Ф No2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Ф No4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

Ф No4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Ф No4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Ф No4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Ф No7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами Ф No7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами Зведена форма Ф No7м Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф No7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Ф No7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Для одержувачів бюджетних коштів Ф No4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

Для одержувачів бюджетних коштів Ф No7м.1 (спец. ф.) Звіт про

FV71MZ29 FVR2M029 FVR41M29 FVR42M29 FVR43M29 FVR7MS29 FVR7MZ29 FZM43129

FZM71S29

FZM71Z29

FZMR7S29

FZMR7Z29 FZV2M029

FZVM4129 FZVM4229 FZVM4329

заборгованість за окремими програмами

Для одержувачів бюджетних коштів Ф No7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

Для одержувачів бюджетних коштів Ф No2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Для одержувачів бюджетних коштів Ф No4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Для одержувачів бюджетних коштів Ф No4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Для одержувачів бюджетних коштів Ф No4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Для одержувачів бюджетних коштів Ф No7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Для одержувачів бюджетних коштів Ф No7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зведена. Ф No4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

Зведена. Ф No7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

Зведена. Ф No7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

Зведена. коштами

Зведена.

Зведена, фонду

Зведена, як плата

Ф No7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними

Ф No7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф No2м Звіт про надходження та використання коштів загального

Ф No4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за послуги

Ф No4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих

Зведена, за іншими джерелами власних надходжень

Зведена. Ф No4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

4. Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

FTER22M9 FTER23M9 FTER24M9 FTER25M9 FTER27M9 FTER28M9 FTER29M9 FTES28M9 FTES29M9 FTER2209 FTER2309 FTER2409 FTER2509 FTER2609

FTER2709

(для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі

(для внутрішнього коштів, отриманих

(для внутрішнього коштів, отриманих

(для внутрішнього інших надходжень

(для внутрішнього інших надходжень

використання) Довідка про надходження і використання як плата за послуги

використання) Довідка про надходження і використання за іншими джерелами власних надходжень

використання) Довідка про надходження і використання

використання) Довідка про надходження і використання (позики міжнародних фінансових організацій)

(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

(для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів загального фонду в територіальному розрізі

(для внутрішнього коштів, отриманих

(для внутрішнього коштів, отриманих

(для внутрішнього інших надходжень

(для внутрішнього коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)

використання) Довідка про надходження і використання як плата за послуги

використання) Довідка про надходження і використання за іншими джерелами власних надходжень

використання) Довідка про надходження і використання

використання) Довідка про надходження і використання

FTER2809 FTER2909 FTES2809 FTES2909

(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

5. Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

RES3341

FRES3342

FRES3343

FRES3344

FTER23M9 FTER24M9

(для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

(для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

(для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

(для внутрішнього використання) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд) Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)

Державна служба статистики

Зміни:

На виконання наказу Державної служби статистики України No 38 від 15.02.2022 р. «Про внесення змін до наказу Держстату від 25 червня 2021 року No 148 "Про затвердження форм державного статистичного спостереження щодо продажу і запасів товарів у торговій мережі"» внесено зміни у формі:

S0600116 1-торг (місячна) Звіт про товарооборот торгової мережі

ФСЗІ

Нова форма:

Додано нову версію бланка, період подання - Рік: S0302007 No10-ПОІ (річна) Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

Внесено зміни в умову для контролю по графі 4 у зв’язку із впровадженням форми SS104009, починаючи з ІІІ Кварталу 2021 року:

SD300201 Додаток 2

Міністерство культури та інформаційної політики України

Бюджетна та довідкова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу для організацій, підзвітних Міністерству культури та інформаційної політики України (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

KINB0012 KINR0012 K2KD48 K4_1KD48

K4_2KD48

Форма No1-дс Баланс

Форма No2-дс Звіт про фінансові результати

Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими

K4_3KD48 K4_4KD48 K43KD148

K7KD1S48 K7KD1Z48 K7KDS48 K7KDZ48 KKD10029 KKD12029

KKD13029 KKD16029

KKD17029

KKD18S29

KKD18Z29

KKD19S29 KKD19Z29 KKD20029

джерелами власних надходжень

Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Ф No4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків

Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

Додаток 18 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

Додаток 18 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

Додаток 19 (спец. фонд) Довідка про кредиторську заборгованість

Додаток 19 (заг. фонд) Довідка про кредиторську заборгованість

Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

Міністерство соціальної політики України

Звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Нові форми:

 1. На виконання наказу Міністерства фінансів України No 654 від 09.12.2021 року «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців: PINB0012 Форма No1-дс Баланс PINR0012 Форма No2-дс Звіт про фінансові результати
 2. На виконання наказу Міністерства фінансів України No 694 від 20.12.2021 року «Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

P2KD48 P43KD148

P4_1KD48 P4_2KD48 P4_3KD48

P7KDS48 P7KDZ48 P7KD1S48 P7KD1Z48 PKD10029 PKD20029

Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Ф No4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)

Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м «Звіт

PKD12029

PKD13029 PKD14029 PKD16029

PKD17029

PKD09029 PKD18S29

PKD19S29 PKD18Z29

PKD19Z29

про заборгованість бюджетних установ»

Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків Додаток 14 Довідка про депозитні операції

Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

Додаток 18 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

Додаток 19 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

Додаток 18 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

Додаток 19 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

Міністерство охорони здоров’я України

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України

Нові форми:

На виконання наказу Міністерства фінансів України No 694 від 20.12.2021 року «Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

F2KDMN48 Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (інші міністерства)

F41VAL48 Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за

F42VAL48 F4_3IM48 F41DEP48 F7KDZM48

НААН

послуги (іноземна валюта)

Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (іноземна валюта)

Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства)

Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозити)

Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Нові форми:

Додано нові форми, початок дії - з 01.01.2022 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

FZNDR029 U2UKD48 U41UKD48

U41VAL48 U42UKD48 U42VAL48 U43UKD48 U44UKD48 U7UKDS48

Ф.No4-Н (квартальна) Звіт про виконання обсягів по науково-дослідних роботах

(НААН) Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

(НААН) Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

(НААН) Ф No4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

(НААН) Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

(НААН) Ф No4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

(НААН) Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

(НААН) Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

(НААН) Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

U7UKDZ48 (НААН) Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:

Внесено зміни в умову для розрахунку та контролю по графі 6 у періодах І - ІV Квартали: UOP00309 Показники виконання фінансового плану

Нові форми:

Додано новий пакет звітів, початок дії - з 01.12.2021 р., період подання - І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік, вперше форми подаються за період 2021 Рік:

УкрАвтоДор

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

UADFZV01 UADBNS01 UADRNS01 UADGNS01 UADKNS01 UAD10101

UAD10201 UAD10301

UAD10401 UAD10501 UAD10601

Ярлик до фінансової звітності та форм розкриття

Ф.1 Баланс (за П(С)БО)

Ф.2 Звіт про фінансові результати (за П(С)БО)

Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за П(С)БО)

Ф.4 Звіт про власний капітал (за П(С)БО)

Розшифровка ряд. 1125 Ф.1 Інформація щодо наявної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та вжитих заходів з її погашення

Розшифровка ряд. 1130 Ф.1 Інформація щодо наявної дебіторської заборгованості за виданими авансами та вжитих заходів з її погашення

Розшифровка ряд. 1155 Ф.1 Інформація щодо наявної іншої дебіторської заборгованості та вжитих заходів з її погашення

Розшифровка рядка 1165 Ф.1 Гроші та їх еквіваленти Розшифровка ряд.1410 Ф.1 Додатковий капітал Розшифровка ряд. 1660 Ф.1 Поточне забезпечення

UAD10801 UAD10901

UAD11001 UAD11101 UAD11201 UAD11301 UAD11401 UAD11501 UAD11601 UAD11701 UAD11801

UAD20101 UAD20201 UADDPD01

UADPFZ01 UADRSB01 UADTMS01 UADVMS01

Розшифровка рядка 1615 Ф.1 Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та вжитих заходів з її погашення

Розшифровка рядка 1635 Ф.1 Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за одержаними авансами

Розшифровка ряд. 1000 Ф.1 Нематеріальні активи

Розшифровка ряд. 1010 Ф.1 Основні засоби

Розшифровка Ф.1 Фінансові інвестиції

Розшифровка Ф.1 Забезпечення і резерви

Розшифрування ряд.1170 Ф.1 Витрати майбутніх періодів

Розшифрування ряд. 1190 Ф.1 Інші оборотні активи

Розшифровка ряд. 1515 Ф.1 Інші довгострокові зобов'язання

Розшифровка ряд. 1600 Ф.1 Короткострокові кредити банків

Розшифрування ряд.1200 Ф.1 Необоротні активи, утримувані для продажу та списання

Розшифровка Ф.2 Звіт про фінансові результати Розшифровка рядків 010, 2000, 2050 Ф.2

Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності. І Платежі до бюджету та інших фондів

Інформація щодо переоцінки основних засобів в фінансовій звітності Розшифровка резерву сумнівних боргів Рекласифікація статей балансу відповідно до вимог МСФЗ Внутрішньогрупові розрахунки

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Звітність

Реєстр звітів

Налаштовано відкриття документів реєстру за наявності підключених архівів документів.

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

Реалізовано можливість зберігання у Корзині вилучених з обробки пакетів звітів модуля Реєстр документів МСФЗ. Для переміщення у Корзину оберіть головний документ пакета та виконайте команду Видалити. Перемістити у Корзину можна пакети, що мають статус: Новий, Готується, Передано на підпис, Підписано.

Зверніть увагу, переміщення у Корзину виконується тільки при видалені пакета звітів, при видаленні певного виділеного підпорядкованого документа пакета виконується остаточне видалення підпорядкованого документа без переміщення у Корзину.

На панелі Фільтр додано можливість відбирати звіти за їх станом за допомогою встановлення відміток:

 1.   Всі - всі звіти крім видалених;
 2.   Готується - звіти, що знаходяться у роботі (неперевірені та не відправлені на підпис);
 3.   Імпортований - пакети звітів, що були імпортовані у реєстр;
 4.   Помилковий - пакети звітів, які містять хоча б один помилковий звіт;
 5.   Вірний - пакети звітів, у яких всі документи мають статус Вірний;
 6.   Корзина - видалені звіти. За замовчуванням обрано відображення всіх звітів крім видалених. Реалізовано можливість відновлення пакета документів, що переміщений до Корзини. Для відновлення необхідно виділити рядок головного документа пакета у таблиці модуля та скористатися одним із способів:
 1.   виконати команду головного меню Правка - Відновити з корзини;
 2.   обрати команду контекстного меню Відновити з корзини;
 3.   натиснути кнопку на панелі інструментів. Первинні документи Реєстр податкових документів 1. Налаштовано відбір документів за значенням Порожні у графі Примітка при використанні фільтра панелі інструментів за умови роботи з PostgreSQL.
 1. Відкориговано відображення у реєстрі ПН/РК, які були імпортовані за допомогою команди головного меню Файл - Імпорт ПН/Дод2 з DBF при використанні PostgreSQL.
 2. Відкориговано розрахунок Реєстраційного ліміту ДПС у разі перенесення РК у Корзину та/або відновлення РК з Корзини. Доопрацювання також виконано у розділі Облік ПДВ - Звірка з реєстраційним лімітом ДПС. Довідки державних органів

Інформаційна довідка

Налаштовано відображення панелі Фільтр при встановленні масштабу відображення дисплею у ОС відмінного від 100 %.

Облік акцизного податку

Реєстр ліцензій та місць зберігання (спирт, алкоголь, тютюн)

 1. Додано можливість відбирати документи за допомогою поля Дія на панелі Фільтр (за наявності відповідної відмітки у графі документа Дія):   «Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі» (J1303102, F1303102);   «Заява щодо додатку до ліцензії на право оптової торгівлі» (J1303202, F1303202);   «Заява щодо ліцензії на виробництво» (J1303303, F1303303);   «Заява щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами» (J1303402, F1303402).
 2.   «Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі» (J1303102, F1303102);
 3.   «Заява щодо додатку до ліцензії на право оптової торгівлі» (J1303202, F1303202);
 4.   «Заява щодо ліцензії на виробництво» (J1303303, F1303303);
 5.   «Заява щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами» (J1303402, F1303402).
 6. Відкориговано встановлення статусів для других примірників АН, на які були отримані негативні Квитанції No1, за умови використанні PostgreSQL. Прийом та обробка звітності

Реєстр консолідованих звітів

Відкориговано заповнення поля Рік при консолідації форми S2702116 «50-сг (річна) Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств».

Довідники Адресна книга

У адресну книгу додано електронну адресу центру обробки електронної звітності УкрАвтоДор - ezvit@rou.org.ua. Адреса призначена для відправки звітів виключно по електронній пошті. Також, додано сертифікат для подання звітності до УкрАвтоДор.

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за лютий 2022 р. - 101,6 %.

Експорт та імпорт даних

1. Реалізовано експорт 7-х форм в форматі ДКСУ за періоди І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців 2022 року:

F7KD1Z48 F7KD1S48 F7KM1Z48 F7KM1S48 F7KDZ48 F7KDS48 F7KMZ48 F7KMS48

Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами Ф No7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами Ф No7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф No7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф No7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

2. Реалізовано експорт квартальних форм в форматі ДКСУ за періоди І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців 2022 року:

F2KD48 F4_1KD48

F4_2KD48 F4_3KD48 F4_4KD48

F7KD1S48 F7KD1Z48 F7KM1S48 F7KM1Z48 F7KDS48 F7KDZ48 F7KMZ48 F7KMS48 F2KM48 F4_1KM48

F4_2KM48

F4_3KM48

FINB0012 FINR0012 FKD20029

Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами Ф No7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами Ф No7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Ф No7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Ф No7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Ф No2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Ф No4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Ф No4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Ф No4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Форма No1-дс Баланс Форма No2-дс Звіт про фінансові результати Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості

установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»